OM OSS

Knivsta företagarförening (KFF) är den största näringslivsorganisationen i Knivsta och har till syfte att verka för företagens bästa i kommunen. Under senaste åren har samarbetet och dialogen mellan kommunen och företagarföreningen lett till flera konkreta åtgärder för att förbättra företagens förutsättningar i Knivsta. Företagen och företagarna i Knivsta mår bra av goda lokala kontakter, samverkan och en samlad röst i dialog med bland annat kommun, myndigheter och andra näringslivsorganisationer. I en växande kommun är det viktigt att näringslivets frågor finns på agendan.

Samverkan

KFF skapar kontakter och samverkan mellan medlemsföretagen och med kommun, myndigheter, intresseorganisationer och externa samarbetspartners.

Påverkan

KFF arbetar för att skapa goda förhållanden för företagande och nyföretagande i kommunen. Vi driver en samlad opinion för medlemmarna i dessa frågor genom remisser, möten och media.  

Oberoende

KFF är en politiskt och ekonomiskt oberoende förening som uteslutande verkar för det lokala näringslivets bästa.

Våra Aktiviteter

Kommun- och myndighetsdialog

Återkommande evenemang

Arbetsgrupper för aktuella frågor

Medlemsaktiviteter

Vi företräder Knivstas företagare genom löpande dialog och remisser

Knivstamässan, Framtid Knivsta, Jul i Knivsta med mera

Butiksgruppen, Mässgruppen, Kvinnliga företagare och mycket mer

Till exempel studiebesök, föredrag, AW/pubkvällar, kräftskiva och julbord

Framtid Knivsta

Varje höst har vi ett större möte mellan företagare och politiker i Knivsta. Temat är olika och kan handla om vad som behöver göras nationellt och lokalt för att stärka konkurrenskraften för företag. Lokala företagare, nationella experter och intresseorganisationer brukar bjudas in. Programmen inleds med en måltid för att sedan övergå till diskussion.

Knivstamässan och Jul i Knivsta

Varje år i september anordnas ”Knivstamässan – Hela Knivsta på ett ställe”. Företag och föreningar visar upp sig och vi ordnar seminarier och föredrag. Många knivstabor kommer och får del av vad lokala företag kan erbjuda. I december anordnas jul i Knivsta då lokala företag samlas och butikerna håller öppet sent.

X