OM OSS

Knivsta företagarförening (KFF) är den största näringslivsorganisationen i Knivsta och har till syfte att verka för företagens bästa i kommunen. Under senaste åren har samarbetet och dialogen mellan kommunen och företagarföreningen lett till flera konkreta åtgärder för att förbättra företagens förutsättningar i Knivsta. Företagen och företagarna i Knivsta mår bra av goda lokala kontakter, samverkan och en samlad röst i dialog med bland annat kommun, myndigheter och andra näringslivsorganisationer.

I en växande kommun är det viktigt att näringslivets frågor finns på agendan.

pexels-sanketh-rao-680257

Oberoende

KFF är en politiskt och ekonomiskt oberoende förening som uteslutande verkar för det lokala näringslivets bästa.

Framtid Knivsta_JN03188

Samverkan

KFF skapar kontakter och samverkan mellan medlemsföretag, kommun, myndigheter, intresseorganisationer och externa samarbetspartners. Syftet är att öka den lokala handeln samt stimulera de lokala företagens samverkan.

Påverkan

KFF arbetar för att skapa goda förhållanden för företagande och nyföretagande i kommunen. Vi driver en samlad opinion för medlemmarna i dessa frågor genom remisser, möten och media.  

Våra Aktiviteter

Medlemsaktiviteter

Arbetsgrupper för aktuella frågor

Kommun- och myndighetsdialog

Återkommande evenemang

Till exempel frukostmöten, studiebesök, föredrag, AW/pubkvällar, kräftskiva och julbord

Butiksgruppen, Mässgruppen, Projektgrupper för Framtid Knivsta och Näringslivsgalan, m.fl

Vi företräder Knivstas företagare genom löpande dialog och remisser

Näringslivsgalan, Minimässor, Knivstamässan, Framtid Knivsta med mera

Framtid Knivsta

Varje höst har vi ett större möte mellan företagare och politiker i Knivsta. Temat är olika och kan handla om vad som behöver göras nationellt och lokalt för att stärka konkurrenskraften för företag. Lokala företagare, nationella experter och intresseorganisationer brukar bjudas in. Programmen inleds med en måltid för att sedan övergå till diskussion.

Framtid Knivsta arrangeras under november månad.

Läs mer om det program som arrangerades under år 2023!

Knivstamässan

”Knivstamässan – Hela Knivsta på ett ställe”. Ett arrangemang för företag och föreningar att kunna exponera sina verksamheter kombinerat med seminarier och föredrag. Målgruppen är Knivstas invånare som här ges möjlighet att kunna del av vad våra lokala företag har att erbjuda.