Kontakt & Info

Om Knivsta Företagarförening

Knivsta företagarförening är en oberoende näringspolitisk organisation som verkar för det lokala näringslivets bästa i Knivsta kommun. Föreningen har idag ca 140 medlemmar i de flesta branscher. Föreningen har grupper för Knivstamässan, butiksägare, kvinnliga företagare och projektet handla hemma. Föreningen startar och driver grupper utifrån medlemmarnas intressen. Kontaktuppgifter till grupperna och styrelsen finns nedan. Info om aktuella aktiviteter finns på vår facebooksida.

Övrigt

Stadgar

Dessa nya stadgar för KFF som ersätter stadgarna från 2010-06-09 är antagna enligt beslut på ordinarie årsmöte 2014-03-27 samt extra årsmöte 2014-12-04 och började gälla från och med ordinarie årsmöte 2015-03-26.

Skicka ett mail till oss så skickar vi föreningens stadgar som PDF

Kontakta oss

  Övriga Kontaktuppgifter

  Styrelsen 2020

  • Ordförande
   Patrik Ferdinandsson, Plast Rek AB
   Telefon: 072-222 74 61
   E-post: info@plastrek.se
  • Ledamot och vice ordförande
   Kent Ryberg, Alsike Fastighets AB
   Telefon: 070-258 21 90
   E-post: kent.ryberg@knivsta.se
   vald för 2019-2020
  • Ledamot och kassör
   Susanne Jakobsson, Redovisningskonsult
   Telefon: 0733-96 15 13
   E-post: susanne@redovisningskonsult.nu
   vald för 2020-2021
  • Ledamot och sekreterare
   Jonas Nimmersjö, Fotograf Jonas Nimmersjö
   Telefon: 0706-364 364
   E-post: jonas@kiboko.se
   vald för 2019-2020
  • Ledamot
   Lars Kylin, TB Gruppen AB
   Telefon: 070-377 20 78
   E-post: lars.kylin@tb.se
   vald för 2019-2020
  • Ledamot
   Sofia Hjärner, Noors Slott AB
   Telefon: 0708-50 71 17
   E-post: sofia@noorsslott.se
   vald för 2020-2021
  • Ledamot
   Tom Marx, Marx Media AB
   Telefon: 070-061 13 11
   E-post: tom@marxmedia.se
   vald för 2020-2021
  • Suppleant
   Louise Lennström, Lennström Familjejuridik
   E-post: louise@lennstromjuridik.se
   vald för 2020
  • Suppleant
   Linnéa Karlsson, Florall Blommor AB
   E-post: info@florall.se
   vald för 2020

  Mässgruppen

  • Mässgeneral
   Patrik Ferdinandsson, Plast Rek AB
   info@plastrek.se
  • Kent Ryberg, Alsike Fastighets AB
   kent.ryberg@knivsta.se
  • Louise Lennström, Lennström Familjejuridik
   louise@lennstromjuridik.se

  Valberedning inför årsmötet 2021
  E-post till valberedningen: valberedning@knivsta.com

  • Sammankallande
   Lotta Wiström, Sinnligt
   Telefon: 070-2866117

  X