Kontakt & Info

Om Knivsta Företagarförening

Knivsta företagarförening är en oberoende näringspolitisk organisation som verkar för det lokala näringslivets bästa i Knivsta kommun. Föreningen har idag ca 140 medlemmar i de flesta branscher. Föreningen har grupper för Knivstamässan, butiksägare, kvinnliga företagare och projektet handla hemma. Föreningen startar och driver grupper utifrån medlemmarnas intressen. Kontaktuppgifter till grupperna och styrelsen finns nedan. Info om aktuella aktiviteter finns på vår facebooksida.

Övrigt

Stadgar

Dessa nya stadgar för KFF som ersätter stadgarna från 2010-06-09 är antagna enligt beslut på ordinarie årsmöte 2014-03-27 samt extra årsmöte 2014-12-04 och började gälla från och med ordinarie årsmöte 2015-03-26.

Skicka ett mail till oss så skickar vi föreningens stadgar som PDF

Kontakta oss

  Övriga Kontaktuppgifter

  Styrelsen 2022

  • Ordförande
   Frida Larsson, Bistro Larsson
   Telefon: 0709-51 54 54
   E-post: ordforande@knivsta.com
  • Ledamot och vice ordförande
   Daniel Ceder, Monkey Mountain Brewery AB
   Telefon: 0702-04 00 00
   E-post: daniel@beermonkeybrewery.com
   vald för 2022-2024
  • Kassör
   Eric Thärnström, Marma Gård
   Telefon: 073-315 49 58
   E-post: kassor@knivsta.com
   vald för 2022-2024
  • Ledamot och sekreterare
   Jonas Nimmersjö, Fotograf Jonas Nimmersjö
   Telefon: 0706-364 364
   E-post: jonas@kiboko.se
   vald för 2021-2022
  • Ledamot
   Maja Debernardo, Lokalt Odlat Knivsta AB
   Telefon:
   E-post: maja@lokaltodlat.se
   vald för 2022-2024
  • Ledamot
   Vakant
  • Suppleant
   Karin Hansson, Knivsta Bageri & Konditori
   E-post: karin.e.hansson@hotmail.com
  • Suppleant
   Inderpal Singh, Knivstagruppen & Premier Rider
   E-post: info@knivstagruppen.se
  • Suppleant
   Vakant

  Mässgruppen

  • Mässgeneral
   Frida Larsson, Ordförande KFF

  Valberedning inför årsmötet 2023
  E-post till valberedningen: valberedning@knivsta.com

  • Sammankallande
   Lotta Wiström, Sinnligt
   Telefon: 070-2866117