Bli medlem

Nätverk

KFF är ett aktivt nätverk och vi erbjuder våra medlemmar kontaktinformation till varandra. Möjlighet att ge och ta del av varandras erbjudanden. Vi är en upparbetad kanal till företagen i Knivsta. KFF ordnar också intressanta möten mellan företag, kommun och politik, bland annat Framtid Knivsta. Till dessa har du ett självklart tillträde som medlem.

Röst för lokala näringslivet

Vi är en gemensam röst som talar för näringslivet i Knivsta. Som remissinstans i näringslivsfrågor kan vi påverka mer ju fler vi är. För att kunna företräda just din bransch och för att få ditt företags synvinklar på utmaningar och förutsättningar behöver du vara med i Knivsta företagarförening. Gemensamt kan vi skapa bättre förutsättningar för Knivstas näringsliv att utvecklas!

Gemenskap

Vare sig storlek på ditt företag så är det givande att träffa andra företagare för att bara umgås och för att diskutera och utbyta erfarenheter. Knivsta företagarförening ordnar möjligheter till detta för dig både månadsvis med AW men också återkommande aktiviteter som vårt uppskattade julbord, kräftskivor med mera.

Registrera dig här för att bli medlem

KFF företräder sina medlemmar och verkar för ett bra lokalt näringslivsklimatet. Därför önskar vi företräda så många lokala företag som möjligt. Som medlem i Knivsta företagarförening kan du påverka inriktningen på vårt arbete och delta i våra aktiviteter. Bli medlem i föreningen eller skicka in en fråga om medlemskap genom att fylla i kontaktformuläret  nedan. Årsavgiften är 613 kr varav en medlemsavgift 50 kr momsfritt och en serviceavgift 450 kr + moms. Årsavgiften beslutas vid årsstämman och avser kommande år.